ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ – DVP
106, ಎಸ್‌.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560020

Student/Non Student Registration

BR Ambedkar Exam - 2023 / Registration Fees - 200 Rupees Only