ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ : ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ

DVP July, 10 : ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಂಟಿ /ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಜೂನ್ 27 ರಂದು ತಲುಪಿದ್ದು, 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 30 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೋಂದಣಿ […]

Back to Top